Promovarea culturii pentru o Republică Moldova mai puternică – fișa de date

15-05-2018
Promovarea culturii pentru o Republică Moldova mai puternică – fișa de date
Promovarea culturii pentru o Republică Moldova mai puternică – fișa de date

Cooperarea în domeniul culturii îmbogățește contactele între societăți și promovează diversitatea culturală și dialogul intercultural. În același timp, industria culturală și cea creativă, IMM-urile bazate pe artizanat și turismul pot contribui la stimularea creșterii economice. Această fișă de date arată cum, în corespundere cu strategia UE privind relațiile culturale internaționale,  Uniunea Europeană susține un sector cultural vibrant în Republica Moldova, implicând cetățenii, actorii statali și operatorii din domeniul cultural, consolidând societatea civilă și asigurând oportunități economice mai mari.

Fișa de date este disponibilă în engleză, română și rusă