Noua președinție portugheză promite o Europă globală și accent pe redresarea echitabilă, verde și digitală

15-01-2021
Photo: European Union
Photo: European Union

O Europă globală dedicată multilateralismului eficient este una dintre principalele priorități ale noii președinții portugheze a Consiliului Uniunii Europene, cu "o atenție deosebită acordată țărilor vecine".

Președinția portugheză, care a început la 1 ianuarie 2021, va "apăra parteneriatele internaționale pentru dezvoltare orientate spre rezultate și va promova dezbaterile privind dezvoltarea umană, în special în domeniile sănătății și educației, inclusiv egalitatea de gen și abilitarea femeilor".

Cu deviza "Vremea rezultatelor: o redresare echitabilă, verde și digitală", președinția portugheză are ca scop consolidarea rezilienței Europei și a încrederii cetățenilor săi în modelul social european, promovând o Uniune bazată pe valori comune de solidaritate, convergență și coeziune pentru a-și reveni în urma crizei actuale cauzate de pandemie.

Aceasta își va propune să se asigure că dubla tranziție climatică și digitală este realizată într-un mod inclusiv, fără a lăsa pe nimeni în urmă, abordând în același timp dimensiunea socială a pandemiei.

Portugalia intenționează să acorde prioritate implementării Pactului Ecologic European în vederea asigurării unei redresări economice durabile și să promoveze aprobarea primului Act Legislativ European Privind Clima.

Președinția portugheză va sprijini, de asemenea, crearea unei Uniuni Europene a Sănătății, care consolidează capacitatea de a răspunde la crizele de sănătate publică și de a produce și distribui vaccinuri sigure, în Europa și în afara acesteia. 

Portugalia va prezida Consiliul UE până la 30 iunie 2021.

Află mai multe

Comunicat de presă

Prioritățile președinției portugheze