Moldova cu sprijinul UE stabilește ținte pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

24-06-2021
Photo: European Union
Photo: European Union

Proiectul EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, a elaborat un program național de dezvoltare a Moldovei cu emisii reduse de gaze cu efect de seră. Astfel, țara își va putea  onora obligațiile asumate în baza Acordului de la Paris privind schimbările climatice. 

Acestea au fost exprimate în contribuția stabilită la nivel național (NDC) actualizată, prezentată de Republica Moldova în 2020 Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Potrivit NDC, Moldova va reduce necondiționat emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu 70% față de 1990 către 2030 sau cu 88% dacă va avea acces la asistență tehnică și financiară în acest sens.

Documentul de strategie se axează pe măsurile și principiile economiei verzi: eficiența energetică, dezvoltarea surselor regenerabile de energie, utilizarea tehnologiilor avansate pentru producerea cimentului și a sticlei, tehnici agricole de conservare, împădurirea și gestionarea eficientă a deșeurilor.

Aprobarea Programului de Dezvoltare cu Emisii Reduse este una dintre condițiile care ar deschide accesul la finanțare din Fondul Verde pentru Climă. Documentul a fost supus dezbaterilor publice cu părțile interesate și urmează să fie promovat spre aprobare Guvernului.

Află mai multe

Comunicat de presă