Calitatea a 6.000 de râuri și lacuri evaluate în țările Parteneriatului estic cu sprijinul UE 

16-04-2021
Photo: European Union
Photo: European Union

Inițiativa Uniunii Europene privind Apa Plus pentru Parteneriatul Estic (EUW+) a evaluat resursele de apă din zonele pilot ale țărilor Parteneriatului Estic. Evaluările riscurilor au fost efectuate pentru elaborarea a nouă planuri de gestionare a bazinelor hidrografice. 

EUWI + folosește indicatori care arată nivelul actual al calității apei și ajută la prezicerea acestor indicatori în viitor. Rezultate oferă baza pentru identificarea măsurilor care trebuie întreprinse pentru a îmbunătăți starea resurselor de apă în cauză.

Proiectul EUWI+ a dezvoltat un tablou de bord dinamic și o hartă pentru a vizualiza evaluarea riscului pentru bazinele de apă de suprafață (lacuri, râuri). Tabloul de bord dinamic descrie rezultatele evaluării riscului pentru 5.828 bazine acvatice de apă de suprafață din cele șase țări ale Parteneriatului Estic. 

Află mai multe

Comunicat de presă

Inițiativa UE privind Apa identifică peste 67.000 poluanți în bazinul Nipru