ევროკავშირის საგარეო ინვესტირების გეგმა

28 March 2018
ინფოგრაფიკა ევროკავშირის საგარეო ინვესტირების გეგმის (EIP) შესახებ, რომლის მიზანია ინვესტიციების წახალისება ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებში ევროკავშირის სამეზობლოსა და აფრიკაში, ინკლუზიური ზრდის ხელშეწყობა, სამუშაო ადგილების შექმნა და მდგრადი განვითარება.