საქმიანობა გადაშენების საფრთხეში მყოფი სახეობების დასაცავად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში