საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა, 2017 წ. : რეგიონული მიმოხილვა

30-10-2017
cover page
ანგარიში, ინგლისურ ენაზე

პროექტი „ევროკავშირის სამეზობლო აღმოსავლეთი“ კომპანია ACT-თან თანამშრომლობით, ყოველწლიურად ატარებს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვას ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსივე ქვეყანაში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვას რესპუბლიკა და უკრაინა).

2017 წლის კვლევის თანახმად, ევროკავშირი დადებითად აღიქმება აღმოსავლეთ სამეზობლოს მოსახლეობის თითქმის ნახევრის მიერ (44%), მაშინ როდესაც მხოლოდ 13% არის უარყოფითად განწყობილი. მოქალაქეთა 61% მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის საქართველოსთან ურთიერთობა კარგია, ისევე როგორც ევროკავშირის აღქმა, რაც ძირითადად შესაბამისობაშია წინა წლის შედეგებთან.

ყოველწლიური კვლევების მიზანია, შეისწავლოს და უკეთ გაიგოს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს მოქალაქეები მოსაზრებები და შეაფასოს მათი ცნობიერების დონე, ევროკავშირის და პარტნიორ ქვეყნებთან მისი თანამშრომლობის შესახებ. კვლევები მოიცავს შემდეგ ძირითად საკითხებს:

  • ზოგადი მოსაზრებები ევროკავშირის შესახებ
  • ევროკავშირთან ასოცირებული ღირებულებები
  • ევროკავშირსა და საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობების შეფასება
  • მოსახლეობის ინფორმირებულობა ევროკავშირის მხარდაჭერის და ამ მხარდაჭერის ეფექტურობის შესახებ
  • ინფორმაციის წყაროები
  • ქვეყნის შეფასება და მოლოდინი

სხვადასხვა ქვეყნის ანგარიშები და ინფოგრაფიკა ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულებზე:

დეტალური ინფორმაცია ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის არსებული თანამშრომლობის შესახებ ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულებზე: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვას რესპუბლიკა და უკრაინა