გააკეთეთ ინვესტირება ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად სახლში

02-06-2019
გააკეთეთ ინვესტირება ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად სახლში
გააკეთეთ ინვესტირება ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად სახლში
ენერგოეფექტურობა წარმოადგენს პრიორიტეტულ სფეროს ევროკავშირისთვის, რომელიც აფინანსებს მთელ რიგ ინიციატივებს ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. ინვესტირება თქვენი შენობის ენერგოეფექტურ შენობად ქცევაში მოგიტანთ უდიდეს გრძელვადიან უკუგებას შემცირებული ხარჯების, მეტი კომფორტის და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანი ინვესტირება მოითხოვს სპეციალიზებულ ექსპერტიზას, ამიტომ სთხოვეთ ექსპერტს ჩაატაროს თქვენის სახლის ენერგოაუდიტი შენობაში სუსტი წერტილების განსაზღვრის მიზნით და დაგეხმაროთ გაუმჯობესების დაგეგმვაში ყველაზე რენტაბელური გზით.