ევროკავშირი და საქართველო: ერთად გარემოსათვის - ინფოგრაფიკა

28-05-2018
ევროკავშირი და საქართველო: ერთად გარემოსათვის - ინფოგრაფიკა
ევროკავშირი და საქართველო: ერთად გარემოსათვის - ინფოგრაფიკა

ევროკავშირი მხარს უჭერს გარემოს დაცვით საქმიანობას საქართველოში სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესების და უფრო ძლიერი ეკონომიკის უზრუნველსაყოფად. ეს ინფოგრაფიკა უჩვენებს, თუ როგორ თანამშრომლობენ ევროკავშირი და საქართველო იმისათვის, რომ მიღწეულ იქნას ეკოლოგიური პოლიტიკის გაუმჯობესება და უფრო მწვანე ინვესტიციები, მოქალაქეთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ეკოსისტემების გაძლიერება და უფრო მდგრადი განვითარება.

ეს ინფოგრაფიკა არსებობს ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ენებზე.