ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობები: ფაქტები და რიცხვები

09-05-2019
ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობები: ფაქტები და რიცხვები
ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობები: ფაქტები და რიცხვები

ევროკავშირსა და საქართველოს აქვთ შესანიშნავი ურთიერთობა. ურთიერთობების საფუძველია ევროკავშირ- საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალი სავაჭრო სივრცეს (DCFTA); ეს დოკუმენტი შევიდა ძალაში 2016 წლის ივლისში და მიზნად ისახავს პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას. ევროკომისიის და საქართველოს მთავრობის წევრებს შორის 2018 წლის 21 ნოემბრის მაღალი დონის შეხვედრის იმ შედეგების განხორციელება, სადაც 25-ზე მეტი კონკრეტული ქმედება იყო შეთანხმებული, კიდევ უფრო აძლიერებს ევროკავშირ-საქართველოს თანამშრომლობას. თანამშრომლობის და დახმარების პროგრამების საშუალებით ევროკავშირი რჩება იმ ვალდებულების ერთგული, რომელიც გულისხმობს ძლიერი, დამოუკიდებელი და განვითარებული საქართველოს მხარდაჭერას.