ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობები: ფაქტები და რიცხვები

10-06-2020
ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობები: ფაქტები და რიცხვები
ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობები: ფაქტები და რიცხვები

ევროკავშირ-საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობები ემყარება ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, მათ შორის შეთანხმებას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ (DCFTA), რომელიც ძალაში შევიდა 2016 წლის ივლისში და მიზნად ისახავს პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას. მისი მტკიცე მხარდაჭერით საქართველოს ტერიტორიული დამოუკიდებლობისადმი ქვეყნის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, მისი პოლიტიკური დიალოგით, თანამშრომლობით და დახმარების პროგრამებით, ევროკავშირი ინარჩუნებს ძლიერი, დამოუკიდებელი და წარმატებული საქართველოს მხარდაჭერის ვალდებულებას.