20 შედეგი 2020 წლისთვის: საქმის ვითარება 2018 წელს

15-10-2018
20 შედეგი 2020 წლისთვის: საქმის ვითარება 2018 წელს
20 შედეგი 2020 წლისთვის: საქმის ვითარება 2018 წელს

აღმოსავლეთ პარტნიორობა (EaP) 2009 წელს დაწყებული ერთობლივი პოლიტიკური ინიციატივაა, რომლის მიზანია ურთიერთობების გაღრმავება და გაძლიერება ევროკავშირს, მის წევრ სახელმწიფოებს და მისი აღმოსავლეთ სამეზობლოს შემდეგ ექვს ქვეყანას შორის: აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვის რესპუბლიკა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა. ამ სისტემის ფარგლებში, პარტნიორები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ მათ რეალური სარგებელი უნდა მოუტანონ მოქალაქეებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში 2020 წლისთვის 20 შედეგის მიღწევაზე ორიენტირების გზით.