ახალი ამბები

Photo: European Union
ახალი ამბები

ევროკავშირის ნარკოტიკებთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის პროექტი საქართველოს ციხეებში მყოფი ნარკოდამოკიდებული პატიმრებისთვის რეაბილიტაციის პროგრამას იწყებს

22 January 2021
ევროკავშირის ნარკოტიკებთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის პროექტი (EU-ACT) მიმდინარე წლის გაზაფხულზე საქართველოს ციხეებში მყოფი ნარკოდამოკიდებული პატიმრებისთვის რეაბილიტაციის საპილოტე პროგრამას დაიწყებს. პროგრამისთვის მოსამზადებლად საქართველოში მიმდინარე EU-ACT პროექტის ფარგლებში შემუშავდა შეფასების ინსტრუმენტები და საშუალებები, რომლებიც სპეციალისტებს პატიმრების რეაბილიტაციაში მიღწეული წარმატების აღნუსხვაში დაეხმარება.  პროექტი შემუშავდა…