ახალი ამბები

„გარიყულად არ გრძნობ თავს,  ხვდები, რომ ვიღაცას სჭირდები“
თემატური სტატია

„გარიყულად არ გრძნობ თავს, ხვდები, რომ ვიღაცას სჭირდები“

26 February 2020
ქუთაისში 2008 წლიდან  „განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი“ ფუნქციონირებს. ცენტრი  სხვადასხვა მიმართულებასთან ერთად განსაკუთრებულ აქცენტს დასაქმებაზე აკეთებს. ორგანიზაციის თანამშრომლები აქტიურად მუშაობენ დასაქმების და განვითრების მხრივ არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებასა და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ.

Latest Videos

#YouCanToo: EU vs Disinformation
ძლიერი ქალები: ძლიერი საქართველო