ახალი ამბები

Photo: European Union
ახალი ამბები

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ონლაინ კურსი, „ქალებისთვის მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობა“, დაიწყო

11 June 2021
8 ივნისს ევროპის საბჭომ ქალებისთვის მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობის თემისთვის მიძღვნილი სასწავლო ონლაინ კურსი დაიწყო. პროგრამის, „ადამიანის უფლებების სწავლება იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლობისთვის“, მიერ ორგანიზებული კურსის მიზანია, მხარი დაუჭიროს ეროვნული მართლმსაჯულების სისტემების განვითარებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. ამის მიღწევის გზად კი ქალებისთვის  მართლმსაჯულებაზე დისკრიმინაციის გარეშე წვდომის უზრუნველყოფაა დასახული. …

Latest Videos

#YouCanToo: EU vs Disinformation
ძლიერი ქალები: ძლიერი საქართველო
#YouCanToo: მაია