ახალი ამბები

Photo: European Union
ახალი ამბები

ევროკავშირის მხარდაჭერით, დედოფლისწყაროში პირველი ბიოსფერული რეზერვატი შეიქმნა

18 June 2021
10 ივნისს, ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღის აღსანიშნად, კახეთში ბიოსფერული რეზერვატის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი და ფრინველებზე დაკვირვების კოშკურა გაიხსნა. ორივე ინფრასტრუქტურა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტმა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის, „ვაშლოვანის ბიოსფერული რეზერვატის დაარსება კახეთის რეგიონში, როგორც ინკლუზიური და მდგრადი განვითარების მოდელი“, ფარგლებში ააშენა და მოაწყო. ინიციატივის სისრულეში მოყვანა კავკასიის რეგიონულ…

Latest Videos

როგორ შევამციროთ შავი ზღვის პლასტმასით დაბინძურება
მწვანე ეკონომიკა საქართველოში
ტორფნარების აღდგენა ბელარუსში, მოლდოვასა და უკრაინაში
საქმიანობა გადაშენების საფრთხეში მყოფი სახეობების დასაცავად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში