ევროკავშირის საგარეო ინვესტირების გეგმა

28-03-2018
ევროკავშირის საგარეო ინვესტირების გეგმა

ინფოგრაფიკა ევროკავშირის საგარეო ინვესტირების გეგმის (EIP) შესახებ, რომლის მიზანია ინვესტიციების წახალისება ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებში ევროკავშირის სამეზობლოსა და აფრიკაში, ინკლუზიური ზრდის ხელშეწყობა, სამუშაო ადგილების შექმნა და მდგრადი განვითარება.