ԵՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ԵՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

28 March 2018
Եվրամիության արտաքին ներդրումային պլանի (EIP) տեղեկատվական թերթիկ, որի նպատակն է խթանել Եվրամիության հարևանության տարածաշրջանում և Աֆրիկայում ԵՄ գործընկեր երկրներում ներդրումներին` խթանելով ներառական աճը, աշխատատեղերի ստեղծումը և կայուն զարգացումը: