Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելքը - Հայաստան

06-11-2020
Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելքը - Հայաստան
Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելքը - Հայաստան

Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելքը (ՔԴ՝ Արևելք) ԵՄ ֆինանսավորմամբ ծրագիր է, որի նպատակը ԵՄ կլիմայի և էներգիայի նախաձեռնությունն Արևելյան գործընկերության երկրներում ներդնելն է: ՔԴ՝ Արևելքն աջակցում է տեղական իշխանություններին կայուն էներգետիկ քաղաքականությունների իրականացման մեջ՝ բարելավելով էներգամատա­կարարման անվտանգությունը և աջակցում համայնքներին կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականաության գործում: