Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն – 2020. Տարածաշրջանային ակնարկ

16-06-2020
Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 2019. տարածաշրջանային նկարագիր – անգլերեն զեկույց
Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 2020. տարածաշրջանային նկարագիր – անգլերեն…

«EU NEIGHBOURS east» նախագիծը, ACT ընկերության հետ համատեղ, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություններ է իրականացնում Արևելյան գործընկերության վեց երկրներում (Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա)՝ տարեկան կտրվածքով:

2020թհարցման արդյունքներիհամաձայն՝

  • Արևելյան գործընկերության երկրների քաղաքացիների 49%-ը դրական պատկերացում ունեն Եվրոպական միության (ԵՄ) վերաբերյալ, ինչը 4%-ով ավելի է 2016թ.-ի ելակետային ցուցանիշից:
  • ԱլԳ երկրների քաղաքացիների 70%-ը ԵՄ-ի և իրենց երկրի միջև հարաբերությունները գնահատում են որպես «լավ»:
  • ԱլԳ երկրների քաղաքացիների 57%-ը քաջատեղյակ են ԵՄ ֆինանսական աջակցության մասին, իսկ նրանց 53%-ը հավատացած են, որ այդ աջակցությունն արդյունավետ է. այս մասով 2016թ.-ից ի վեր արձանագրվել է 10%-ի աճ:
  • ԱլԳ երկրների՝ ԵՄ ֆինանսական աջակցության մասին քաջատեղյակ քաղաքացիների կեսից ավելին (53%) կարողանում են նշել իրենց երկրում ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող առնվազն մեկ հատուկ ծրագիր. 2017թ.-ի համեմատ աճը նշանակալի է՝ +18%:
  • Եվրոպական միությունն ամենահուսալի միջազգային կառույցն է, և միակն է, որին վստահում են ԱլԳ երկրների քաղաքացիների մեծամասնությունը (60%): Վստահության մակարդակն ավելի բարձր է Վրաստանում (69%), Ուկրաինայում (66%), Մոլդովայում (63%) ու Հայաստանում (60%), և ավելի ցածր է Բելառուսում (45%) ու Ադրբեջանում (41%):

Տարեկան հարցումների նպատակն է ուսումնասիրել և ավելի լավ հասկանալ Եվրոպական Միության և վերջինիս հետ իրենց երկրների համագործակցության վերաբերյալ ԵՄ Արևելյան գործընկեր երկրների քաղաքացիների կարծիքն ու իրազեկվածության աստիճանը:

Հետազոտությունն (դաշտային աշխատանքներն) անց է կացվել 2020թ.-ի փետրվար-մարտամիսներին (մինչև COVID-19 ճգնաժամը) և հիմնված է յուրաքանչյուր երկրի համար 1000 անձիցբաղկացած ներկայացուցչական ընտրանքի շրջանակում իրականացված դեմ առ դեմ հարցազրույցներիվրա

Ըստ առանձին երկրների զեկույցներն ու տեղեկատվական թերթիկները հասանելի են հետևյալ հղումներով.

Հայաստան

Ադրբեջան

Բելառուս

Վրաստան

Մոլդովային Հանրապետություն

Ուկրաինա

Եվրամիության և նրա Արևելյան գործընկեր երկրների միջև համագործակցության մասին ավելին իմանալու համար այցելեք հետևյալ հղումներով. Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովայի Հանրապետություն  և Ուկրաինա: