News & Stories

Photo: European Union
Հայաստան

Դրամաշնորհների նոր հնարավորություն ՔՀԿ-ների համար՝ խոցելի խմբերի զբաղվածությանն աջակցելու նպատակով

10 September 2021
ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող COVID-19-ի հետևանքների չեզոքացման աջակցության տարածաշրջանային ծրագիրը հայտարարում է Հայաստանում գործընկերության հայտերի ընդունում՝ տեղական ՔՀԿ-ներին հզորացնելու և քաղաքականության ավելի երկարաժամկետ զարգացումների վրա ազդելու նպատակով` շեշտը դնելով թիրախային խոցելի խմբերի (ՀՀ բոլոր մարզերում բնակվող գործազուրկներ, կանայք, երիտասարդներ, հաշմանդամություն ունեցող և տեղահանված…

Latest Videos

EU4Youth – Առցանց որակյալ հայալեզու կրթություն Հայաստանի մարզերի երիտասարդներին
Արևելյան գործընկերությունում ի՞նչն են կարևոր համարում հայ երիտասարդները