News & Stories

Photo: European Union
Հայաստան, Ադրբեջան,…

Եվրոպական կրթական հիմնադրամը երկարացնում է կանաչ անցման գործում հմտությունների դերը ներկայացնող հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը

02 April 2021
Եվրոպական կրթական հիմնադրամը (ԵԿՀ) երկարացրել է կանաչ անցման գործում հմտությունների դրական դերակատարության առաջավոր փորձի օրինակների մրցույթի վերջնաժամկետը, որը ԵՄ հարևանության տարածքում և այլուր գաղափարների ու ոգեշնչման աղբյուր կծառայի կրթության և ուսուցման ոլորտի քաղաքականություն իրականացնողների ու պրակտիկ մասնագետների համար։ «Կանաչ անցում. կրթություն, ուսուցում և հմտություններ» խորագրով…

Latest Videos

EU4Youth – Առցանց որակյալ հայալեզու կրթություն Հայաստանի մարզերի երիտասարդներին
Արևելյան գործընկերությունում ի՞նչն են կարևոր համարում հայ երիտասարդները