İş yerində enerjidən istifadənin azaldılması

EU4Energy: İş yerində enerjidən istifadənin azaldılması

30 May 2019
Enerjinin səmərəliliyi Aİ üçün prioritet sahələrdən biri olduğu üçün bu qurum Şərq Tərəfdaşlığı regionunda enerjidən istifadəni azaltmağa və enerjinin səmərəliliyinin təşviqinə yönəlmiş bir sıra təşəbbüslərə maliyyə dəstəyi göstərir. Cüzi sərmayə tələb edən bu sadə tədbirlər sayəsində iş üçün sərf…
EU4Energy: İş yerində enerjidən istifadənin azaldılmasına sərmayə qoyuluşu

İş yerində enerjidən istifadənin azaldılmasına sərmayə qoyuluşu

29 May 2019
Enerjinin səmərəliliyi Aİ üçün prioritet sahələrdən biri olduğu üçün bu qurum Şərq Tərəfdaşlığı regionunda enerjidən istifadəni azaltmağa və enerjinin səmərəliliyinin təşviqinə yönəlmiş bir sıra təşəbbüslərə maliyyə dəstəyi göstərir. İş yerinin enerjiyə qənaət baxımından səmərəli olmasına sərmayə…
EU4Energy: Aİ-nin enerji sahəsində dəstəyi - EU4Energy təşəbbüsü

Aİ-nin enerji sahəsində dəstəyi - EU4Energy təşəbbüsü

09 May 2019
Təmiz enerjiyə keçid nəticəsində həm milli, həm də yerli hakimiyyət orqanları, müəssisələr və vətəndaşlar konkret faydalar və yeni imkanlar əldə edəcək. Aİ, EU4Energy təşəbbüsü çərçivəsində enerji təchizatının etibarlılığının artırılması, enerjinin səmərəliliyi və bərpa olunan enerji mənbələrinin…
EU4Energy: İşıq lampaları haqqında

İşıq lampaları haqqında

07 May 2019
Enerjidən istifadəni azaltmaq üçün bu təşkilat müxtəlif təşəbbüslərə maliyyə dəstəyi göstərir. LED işıq lampalarına keçməklə atmosferə atılan karbon qazının (CO2) miqdarını azaltmaqla yanaşı, enerjiyə əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etmək mümkündür.