Aİ Xarici İnvestisiya Plani

Aİ Xarici İnvestisiya Plani

28 March 2018
Məqsədi Aİ Qonşuluq regionu və Afrikada Aİ-nin tərəfdaş ölkələrinə investisiyaların cəlb edilməsini təşviq etməkdən ibarət olan Aİ-nin Xarici İnvestisiya Planına (XİP) dair informasiya bülleteni.