EU4Energy - Azərbaycan faktlar səhifəsi

19-06-2020
EU4Energy - Azərbaycan faktlar səhifəsi

Enerji təhlükəsizliyi və enerji səmərəliliyi Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün açardır. EU4Energy Təşəbbüsü ilə AB daha etibarlı enerji təminatını dəstəkləyir, enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerjinin istifadəsini təşviq edir.