Xəbərlər

Photo: European Union
Xəbərlər

EU4Environment proqramı Azərbaycanda Resurslar baxımından səmərəli və ekoloji cəhətdən təmiz istehsal üzrə fəaliyyətlərə başlayır

18 June 2021
EU4Environment proqramı Azərbaycanda ilk dəfə olaraq mütəxəssislər və sənaye müəssisələrini Resurslar baxımından səmərəli və ekoloji cəhətdən təmiz istehsal (RECP) üzrə fəaliyyətlərə qoşulmağa çağırır. Bu fəaliyyətlər işçilərin və əlaqəli icmaların məhsuldarlığını və rifahını artırmaqla yanaşı, enerji və su daxil olmaqla mənbələrin istismarını azaltmaq məqsədi daşıyır.  Seçilmiş müəssisələr və mütəxəssislər RECP metodologiyasından istifadə və…

Latest Videos

Aİ sahibkarlığı və ömür boyu öyrənməni dəstəkləyir
Aİ Azərbaycanda şirkətlərin genişlənməsinə kömək edir - Uğurlu #EU4Business layihələri