Xəbərlər

Arzular çin olanda: Naxçıvanlı Yaqut Əhmədova 25 ildən sonra rəssamlıq sənətinə necə qayıtdı
Tematik xəbər

Arzular çin olanda: Naxçıvanlı Yaqut Əhmədova 25 ildən sonra rəssamlıq sənətinə necə qayıtdı

08 March 2021
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Zeynəddin kəndinin sakini Yaqut Əhmədova, erkən yaşlarından rəssamlıqa böyük həvəs göstərərmiş. Hələ məktəbdə oxuyarkən, bu istedadlı qızcığaz yaradıcılıq dərnəyinə gedirdi və 6-illik rəssamlıq kursunu, 4 il ərzində fərqlənmə ilə bitirmişdir.

Latest Videos

#YouCanToo: Minirə
Avropa Tolerantlıq Festivalında